Cara Menyelamatkan Diri Dari Neraka Bag 17 ( Insya Allah )

Standard

KENAPA CINTA DUNIA DI SEBUT RO’SUL

KHOTOOYAA

( PUNCAKNYA DOSA )

  1. Cinta kepada DUNIA konsekwensinya akan MENGAGUNGKAN dunia padahal dunia HINA di sisi Allah subhaanaahuwata’aalaa. ( Barang siapa MENGAGUNGKAN sesuatu yang di hinakan Allah berarti ia telah Berbuat Dosa Yang Besar )
  2. Cinta kepada DUNIA akan di laknat oleh Allah Subhaanaahuwa ta’aalaa.
  3. Orang yang cinta DUNIA akan menjadikan DUNIA sebagai TUJUAN padahal Allah subhaanaahuwata’aala menjadikan DUNIA sebagai PERANTARA atau LADANG Beramal untuk menuju Akhirat.
  4. Cinta kepada DUNIA menghalangi seseorang Hamba untuk melakukan perbuatan baik untuk AKHERATNYA, dan Menghalangi mereka beriman kepada Allah subhaanaahuwata’aalaa, serta MENGHALANGI mereka melaksanakan KEWAJIBAN yang di wajibkan atas dirinya dan KEWAJIBAN yang di wajibkan kepadanya atas orang selain dirinya.
  5. Cinta kepada dunia MENGAKIBATKAN dunia itu sebagai SEBESAR-BESARNYA tujuan atau cita-cita  seorang hamba. SEDANGKAN Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam pernah bersabda :

              “ Barang siapa yang DUNIA menjadi PUNCAK cita-citanya maka

               Allah akan CERAI-BERAIKAN Urusannya dan Allah akan jadikan  

              KEFAKIRAN ( KEMISKINAN ) di hadapan kedua matanya dan

               DUNIA tidak akan datang kecuali apa yang telah di TAKDIRKAN

               untuknya dan barang siapa yang AKHERAT menjadi PUNCAK

              cita-citanya maka Allah akan SATUKAN urusannya dan menjadikan

               KECUKUPAN di dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya

               walaupun dia tidak mengharapkannya ( Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu

                Majah, Ibnu hibban, Tirmidzi )

        6.  Cinta kepada DUNIA akan membawa kepada SIKSA. Ibnu Qoyyim

               dalam kitab Ighotsaatul Lahfaan Min Masoyyidis Syaitoon

               mengatakan  Cinta DUNIA itu  tidak lepas dari 3 hal :

              *  KESEDIHAN yang terus menerus

              *   KELELAHAN yang tiada hentinya

              *   KERUGIAN yang tidak ada habisnya

       7.  Orang yang RINDU serta Lebih mengutamakan Kehidupan DUNIA

             daripada Kehidupan AKHERAT adalah Orang yang paling TIDAK

             MENGETAHUI di muka BUMI ini.

Wallahu a’lam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s